Priser

Priser våren 2022

PRIS vecka 2-4 kortare pass kostar 150 kr

Nedanstående priser kommer att justeras efter kursstart och längd på passet efter covid-19-restriktioerna

Priser (gäller fr.o.m. vecka 5)
Terminsavgift 3.300 kr (v2-23, 21 ggr, paus 1 v)
*Terminsavgift 2.900 kr (v5-23,18 ggr, paus 1 v)
Terminsavgift **2.600 kr (v2-23, 21 ggr, paus 1 v) ENDAST LUNCHYOGA
Vid deltagande i flera terminskurser får du 10 % rabatt på totalsumman.
Klippkort 1.800 kr (10 ggr), **1.400 kr (10 ggr) ENDAST LUNCHYOGA
Enstaka pass 190 kr (**150 kr ENDAST LUNCHYOGA)

Betalning via bankgiro 5791-9375.
Vi tar emot Friskvårdscheckar, Friskvårdskuponger och E-passi.

Kommentera