Priser

Priser våren 2022   (gäller fr.o.m. vecka 5)
Terminsavgift 3.300 kr (v2-23, 21 ggr, paus 1 v)
*Terminsavgift 2.900 kr (v5-23,18 ggr, paus 1 v)
Terminsavgift **2.600 kr (v2-23, 21 ggr, paus 1 v) ENDAST LUNCHYOGA
Vid deltagande i flera terminskurser får du 10 % rabatt på totalsumman.
Klippkort 1.800 kr (10 ggr), **1.400 kr (10 ggr) ENDAST LUNCHYOGA
Enstaka pass 190 kr (**150 kr ENDAST LUNCHYOGA)

Betalning via bankgiro 5791-9375.
Vi tar emot Friskvårdscheckar, Friskvårdskuponger och E-passi.

PRISER HÖSTEN 2022
Pass 190 kr
Klippkort 10 ggr 1.800 kr
Terminsavgift ett pass/vecka 3.100 kr
Terminsavgift två pass/vecka 5.600 kr
OBS! Betalning till respektive yogaledare!
Betalning via bankgiro 5220-1779 (Susanne) och bankgiro 5791-9375 (Helene)
Vi tar emot Friskvårdscheckar, Friskvårdskuponger och E-passi.

 

Kommentera